Streptokoky skupiny B v těhotenství a potenciální možnosti prevence z pohledu vědy

Streptococcus agalactiae (Streptokok skupiny B označovaný také GBS) je bakterie kulovitého tvaru, která se u více než 30% lidí vyskytuje ve střevech jako součást střevní mikroflóry. 

Pro zdravé dospělé není tato bakterie nijak škodlivá a nezpůsobuje žádné problémy, proto obvykle nevyžaduje léčbu. Někdy se však tento typ streptokoka může stát patogenem vyvolávajícím infekce močopohlavního ústrojí, záněty, infekce kůže a měkkých tkání nebo meningitidy.

Bakterie může taktéž vycestovat z konečníku do pochvy, kde se nachází až u 40 % žen.

Proč se přítomnost Streptokoka skupiny B vyšetřuje u těhotných žen? 

Ačkoli se kolonizace tímto streptokokem u těhotných žen většinou neprojevuje žádnými zevními příznaky a žena nemusí mít žádné subjektivní potíže, představuje tato bakterie riziko pro novorozence, který se nakazí při porodu během průchodu porodními cestami. K tomu dochází až u 60% případů. 

U miminka může tento streptokok způsobit sepsi (otravu krve), zápal plic a zánět mozkových blan, který může následně vést až k hluchotě, slepotě nebo mentální retardaci. K takto závažným následkům dochází ale jen u 1-2% novorozenců.

Vyšetření na přítomnost streptokoka v těhotenství

 Hlavním preventivním opatřením snižujícím riziko přenosu streptokoka z matky na novorozence je prenatální screening, který se provádí u těhotných žen mezi 35. a 37. týdnem těhotenství. Odběr se provádí štětičkou z pochvy a následně z oblasti konečníku. 

Co když je nález pozitivní?

Pokud se z kultivace zjistí, že máte pozitivní nález GBS, je vše zaznamenáno do těhotenské průkazky. Budete také vaším lékařem poučena o tom, že v případě, že se rozběhne porod, je důležité odjet do porodnice co nejdříve, aby mohla být včas zahájena léčba antibiotiky, která vám budou během porodu podávána nitrožilně v určitých časových intervalech. 

Antibiotika se nemusí podávat v případech žen, které rodí císařským řezem donošené dítě a nedošlo před porodem k protržení vaku blan ani rozběhnutí porodních kontrakcí. 

Po narození bude miminko pečlivě sledováno a to zejména prvních 24 hodin po porodu. Varovnými příznaky, které by mohly znamenat nákazu novorozence streptokokem, jsou horečky, potíže při kojení, zvýšená dráždivost nebo naopak apatie. 

Kdy jet do porodnice v případě, že mi při screeningu zjistili pozitivního Streptokoka? 

Do porodnice by se mělo vyrazit včas hlavně z toho důvodu, aby byla podaná alespoň jedna dávka antibiotika 4 hodiny před porodem. Lékem volby jsou většinou antibiotika typu penicilinu, případně cefalosporiny, pokud má žena zjištěnou alergii na peniciliny. Pokud tedy máte pozitivní nález GBS, doporučuje se vyrazit do porodnice ihned po odtoku plodové vody nebo při začátku porodních kontrakcí.

Jak předejít tomu abych měla pozitivní nález GBS? 

Na internetu, hlavně na “maminkovských” serverech, panuje spousta doporučení, co před screeningem dělat, aby žena neměla pozitivní nález. Z těch nejčastějších vypíchnu následující: stroužek česneku do pochvy, výplachy chlorhexidinem, tinktura z lichořeřišnice, vitamín C, probiotika. To, do jaké míry jsou zmiňované babské rady vědecky podloženy, jsem se snažila shrnout v následující části článku. 

Probiotika

Zajímavá je metaanalýza, která vyšla v únoru 2022 zabývající se vlivem preventivního užívání probiotik během těhotenství na nález GBS při screeningu na konci těhotenství. Výsledky metaanalýzy klinických studií odhalily, že probiotika mohou být středně účinnou prevencí prenatální kolonizace GBS. Ale je zapotřebí ještě více kvalitních a dobře kontrolovaných studií, aby se tento postup mohl oficiálně doporučovat jako účinný. 

Zde jen malá odbočka 🙂 Já osobně spatřuji užívání probiotik během těhotenství za velmi přínosné v mnoha ohledech. Správně zvolená probiotika mohou pomoci předcházet infekcím močových cestgynekologickým infekcímzlepšují trávení. Užíváním probiotik během těhotenství také prospíváte svému miminku, jehož kůže, sliznice a střevo se díky průchodu porodními cestami začíná osidlovat tím, co mu nabídne váš slizniční mikrobiom. Byl také zjištěn nižší výskyt atopického ekzémualergií u dětí žen, které v těhotenství a během kojení užívaly probiotika, než u dětí žen, které je neužívaly.

Důležité je vak zvolit kvalitní probiotikum, které obsahuje specifické kmeny laktobacilů a zaručuje adekvátní hodnotu CFU.

Chcete zkusit užívat probiotika jako prevenci, ale nevíte jaká vybrat? Napište mi do poradny

 

Lichořeřišnice

V odborném časopise Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry vyšla v listopadu 2022 studie, která prokázala “in vitro” (ve zkumavce) antimikrobiální působení alkoholového extraktu z nati lichořeřišnice na Streprococcus agalactiae, tedy onoho Streptokoka skupiny B (GBS). Extrakt z lichořeřišnice by se tedy v budoucnu mohl stát výchozím bodem pro vývoj přípravku, který by pomáhal infekcím vyvolaným tímto typem Streptokoka předcházet a tím eliminovat riziko přenosu na novorozence během porodu. 

V tuto chvíli ale užívání běžně dostupné tinktury z lichořeřišnice těhotným ženám odborníci spíše nedoporučují. Není to pouze z toho důvodu, že bychom měli o použití této bylinky u těhotných žen málo dat, ale také na základě některých studií, které se snažily zkoumat míru potenciálního rizika pro vyvíjející se plod. Extrakt z byliny totiž kromě antimikrobně působících látek obsahuje i látky, u kterých existuje podezření, že by mohly negativně ovlivnit vývoj plodu. Studie došly k následujícím závěrům: 

  • esenciální olej z lichořeřišnice obsahuje benzylkyanid, který je potenciálně fetotoxický (toxický pro plod)
  • ve studiích prováděných na hlodavcích bylo potvrzeno že u hlodavců způsobuje podávání vysokých dávek extraktu z lichořeřišnice významné změny ve vývoji plodu, včetně zpomalení růstu a poškození ledvin pravděpodobně také v důsledku inhibiční aktivity lichořeřišnice na ACE (angiotenzin konvertující enzym).
  • podávání extraktu z lichořeřišnice potkanům zvyšovalo hladiny dihydroepiandrosteronu a estradiolu a vyvolalo potíže s uhnízděním embrya v raných fázích těhotenství. Tyto údaje významně přispívají k bezpečnostním aspektům používání tohoto přírodního produktu při pokusu o otěhotnění nebo během těhotenství.

Výplachy chlorhexidinem

Další doporučení, na které na internetu dále můžete narazit, se týká prevence v podobě vaginálních výplachů chlorhexidinem. Chlorhexidin je látka, která se v určitém zředění používá celkem běžně jako desinfekce a antiseptikum například k výplachům dutiny ústní. 

Některé studie, zkoumaly použití vaginálního výplachu chlorhexidinem během porodu a vliv na snížení rizika přenosu GBS z matky na dítě. Ze závěrů těchto studií vyplývá že vaginální výplachy 0,2% chlorhexidinem během porodu mohou významně snížit jak mateřskou, tak časnou novorozeneckou infekční morbiditu.

Nejedná se ale o postup, který by si žena měla provádět sama bez lékařského dohledu a navíc nemáme v ČR zatím registrovaný žádný přípravek s chlorhexidinem, který by byl schválený k vaginálnímu použití

Na některých webech pro těhotné ženy jsou pro tento účel zmiňovány přípravky Hibiscrub Antimicrobial Skin Cleanser a Hibiclens. Jedná se ale o přípravky určené k použití na kůži, nikoli na sliznice, tudíž jsou k těmto účelům nevhodné. Níže uvádím údaje k těmto přípravkům, které poskytuje přímo výrobce.

Hibiscrub Antimicrobial Skin Cleanser je produkt pro usmrcování choroboplodných zárodků a prevenci šíření kožních onemocnění. Obvykle se používá proti nepříjemnému zápachu nohou a poskytuje hygienickou alternativu k běžnému mýdlu. Nedoporučuje se však pro každodenní použití. Může být naředěn a použit na tlapky psů, ale je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo ke kontaktu s očima. Hibiscrub je také účinný při čištění kopyt koní. Celkově tento produkt získal velkou chválu za jeho účinnost a univerzálnost.”

Hibiclens je určen pouze k použití na kůži."

 

Benzalkonium-chlorid

V lednu 2006 byla v časopise Journal of Antimicrobial Chemotherapy publikována studie, která zkoumala antimikrobiální aktivitu látky benzalkonium-chlorid, která se používá k desinfekci kůže jako složka některých pastilek používaných proti bolesti v krku a také jako spermicidní látka v některých léčivých přípravcích určených jako lokální nehormonální antikoncepce (Pharmatex) ve formě globulí nebo gelů pro vaginální použití.

Studie došla k závěru, že lokální aplikace Benzalkonium-chloridu snižuje vaginální kolonizaci GBS.

Na rozdíl od předchozího případu chlorhexidinu tedy máme na trhu léčivý přípravek určený k vaginálnímu použití obsahující látku, která má antimikrobiální aktivitu proti GBS. Dle aktuálních informací se však nejedná o oficiální postup, který by byl u nás ve větší míře doporučován a uplatňován v takové míře, jako je aplikace ATB během porodu. Důvodem je pravděpodobně nedostatek dat a klinických zkušeností, které by tuto metodu podpořily. 

Česnek

Studie z listopadu roku 2021 publikovaná v časopise Microbiology Spectrum se zabývala izolací a identifikací účinných látek v česneku, které mají antimikrobiální aktivitu proti GBS (Streptococus agalactiae). Bylo skutečně zjištěno, že některé látky obsažené v česneku zamezily růstu bakterie S. agalactiace a mohou být tedy dobrým výchozím bodem pro výzkum léků, který by se mohl u těhotných žen používat. 

Bohužel zatím nemáme na trhu žádný přípravek tohoto typu, proto je některými porodními asistentkami doporučována přímá vaginální aplikace stroužku česneku zabaleného do gázy, jakožto prevence GBS infekce. Je na každé ženě, zda se k tomuto způsobu bude chtít uchýlit či nikoli, nejedná se však o žádné oficiální doporučení, které by bylo porodníky všeobecně podporováno

Zdroje:

phytojournal.com

Garden nasturtium (Tropaeolum majus L.) – a source of mineral elements and bioactive compounds – PubMed (nih.gov)

Garlic: An Alternative Treatment for Group B Streptococcus – PMC (nih.gov)

Effects of Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor Derived from Tropaeolum majus L. in Rat Preimplantation Embryos: Evidence for the Dehydroepiandrosterone and Estradiol Role – PMC (nih.gov)

Vaginal disinfection with chlorhexidine during childbirth – PubMed (nih.gov)

What is the result of vaginal cleansing with chlorhexidine during labour on maternal and neonatal infections? A systematic review of randomised trials with meta-analysis – PMC (nih.gov)

Pozitivní streptokok B v pochvě při porodu (Nutriklub)

Kongenitální infekce (Solen)

Diagnostika a léčba streptokoků skupiny B v těhotenství (porodniasistentky.info)

Význam předporodního screeningu přítomnosti Streptotoccus agalactiae v pochvě matky (Bakalářská práce MUNI)

Dětské infekční lékařství: Streptokoky skupiny B (muni.cz)

Kamila Klímová
Jsem lékárnice a mou vášní je získávání nejnovějších poznatků z oblasti zdraví a farmacie. Předáváním svých znalostí pomáhám lidem se lépe orientovat v nepřeberném množství léků a doplňků stravy. Můj příběh si můžete přečíst zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.