KORTIKOIDY a fóbie z jejich užívání. Je třeba se obávat vždy?

Kortikoidní léky jsou v medicíně používány už desítky let. Jejich schopnosti potlačovat zánět, přehnané imunitní reakce a alergické projevy se využívá při zvládání celé řady akutních stavů ale i chronických onemocnění. Kvůli jejich negativním vedlejším účinkům, které se projevují hlavně při dlouhodobém užívání těchto léků, si vysloužily neblahou pověst, která je předchází a je častou příčinou strachu z jejich užívání. V tomto článku bych vám chtěla pomoci nakouknout pod pokličku a ukázat vám, kdy jsou obavy na místě a kdy jsou naopak často přehnané.

Co jsou kortikoidy?

Kortikoidy jsou syntetická analoga tělu vlastních steroidních hormonů – kortikosteroidů, které se nám tvoří v kůře nadledvin. Tělu vlastní kortikosteroidy rozdělujeme na mineralokortikoidy, které ovlivňují hlavně metabolismus minerálů a glukokortikoidy, které ovlivňují zejména látkovou přeměnu. Glukokortikoidy jsou důležité pro zvládání stresu, tlumí některé zánětlivé a alergické reakce. Mezi glukokortikoidy řadíme hormon kortizol.

Kortizol je nepostradatelný pro udržení stálosti vnitřního prostředí, především v zátěžových situacích. Jeho nedostatek nebo naopak nadbytek má závažné důsledky, které se projevují ve formě různých nemocí. Díky kortizolu dokáže naše tělo reagovat na změny přicházející z vnějšího prostředí. V zátěžových situacích zvyšuje hladinu krevního cukru a také krevní tlak, abychom měli dostatek energie a zůstali v pohotovosti. Kortizol reguluje v organismu metabolismus cukrů, tuků a bílkovin a má protizánětlivé a imunosupresivní účinky (potlačuje imunitní reakce).

Kortikoidy jako léčiva

Syntetické kortikoidy odvozené od kortizolu mají v medicíně poměrně široké spektrum indikací. Používají se především v léčbě astmatu, některých kožních onemocnění, při těžkých alergických reakcích, revmatoidní artritidě, zánětlivých či autoimunitních onemocněních, a při různých šokových stavech. Imunosupresivního účinku glukokortikoidů se využívá také po transplantacích, kdy je žádoucí imunitu nějakou dobu potlačovat, aby naše tělo transplantovaný orgán nevyhodnotilo jako „cizí“ a neodmítlo jej.

Všechny kortikoidy se vyznačují významnými nežádoucími účinky, jejichž riziko stoupá s délkou terapie a velikostí pravidelné denní dávky. To je důvodem, proč se, pokud je to možné, přistupuje k lokální aplikaci těchto léků, při které se intenzita systémových nežádoucích účinků výrazně snižuje.

Kortikoidy v kožním lékařství

Kortikoidní masti, krémy, gely, lotiony nebo pěny jsou v kožním lékařství využívány hojně. Jejich protizánětlivého účinku se využívá především k podchycení akutních vzplanutí ekzému a lupénky, mírnění projevu zánětu jiných kožních zánětlivých onemocnění nebo alergických projevů.

Je pravdou, že kortikoidy obecně mají neblahou pověst kvůli známým, avšak mnohdy špatně interpretovaným nežádoucím účinkům zahrnujícím kožní atrofii, strie, sekundární infekce, zarudnutí exponovaných míst. Ty se projevují hlavně po dlouhodobějším užívání těchto přípravků, případně při jejich nesprávném používání.

Pokud jsou dodržovány správné zásady jejich použití, vyskytují se nežádoucí účinky spíše vzácně a mají mírný charakter. Projevují se jako lokální pálení a svědění či suchost pokožky. Citlivější jsou rizikové partie se slabší rohovou vrstvou pokožky jako je obličej, loketní a podkolenní jamky. Náchylnější k nežádoucím projevům jsou malé děti a starší pacienti.

Za předpokladu správného používání se látky z přípravků aplikovaných na kůži vstřebávají do krevního oběhu jen v minimálním množství, které nemůže mít za následek systémové nežádoucí účinky o kterých je pojednáno na konci tohoto článku.

Proč jsou ze strany dermatologů kortikoidy tak častá volba, když nějaká rizika přeci jen hrozí? Protože při správné diagnostice, volbě léčiva a správném používání stále převažují benefity pro pacienta nad možnými riziky. Navíc výhodou kožních kortikoidních přípravků je jejich rychlý protizánětlivý účinek, kdy pacient většinou pocítí rychlou úlevu od svědění, otoku a zarudnutí.

Jediným volně prodejným kožním kortikoidem je mast Hydrokortizon, jinak je výdej všech kortikoidních krémů a mastí vázán na lékařský předpis, což už samo o sobě vypovídá o tom, že pro správnou léčbu s minimem rizik pro pacienta je zapotřebí odborná diagnostika a správný výběr účinné látky. Kortikoidy určené ke kožní aplikaci se rozdělují do čtyř skupin podle síly jejich účinku, tedy na slabě účinné, středně účinné, silně účinné a velmi silně účinné.

Eliminovat rizika nežádoucích účinků můžeme především dodržováním zásad správného používání těchto léků, které shrnuje následující tabulka.

Inhalační kortikoidy k léčbě astmatu

Astma bronchiale neboli průduškové astma je chronické onemocnění charakterizované záchvatovou dušností vznikající na podkladě náhlého zúžení průdušek. Příčinou je chronický zánět průdušek, který zvyšuje reaktivitu dýchacích cest na různé podněty a zevní vlivy jako je infekce, fyzická námaha, chlad nebo emoce.

Inhalační kortikoidy jsou lékem volby většiny případů nekontrolovaného astmatu pro svůj silný protizánětlivý účinek. Úkolem kortikoidů v tomto případě je potlačovat zánět a zvýšenou reaktivitu průdušek. Astma sice neléčí, ale tlumí jeho symptomy. Jsou tzv. úlevovou terapií.

I u inhalačních kortikoidů přesto, že se jedná vlastně o lokální terapii, bychom měli být připraveni na možný výskyt nežádoucích účinků, které mohou být lokální nebo systémové. Lokální jsou typické hlavně v oblasti úst a hltanu a jsou charakteristické drážděním jazyka a hrdla, případně přemnožením kvasinky v této oblasti. To se projevuje bělavým povlakem dutiny ústní a jazyka. Prevencí je správná technika aplikace a vyplachování úst vodou po každém použití.

Vzhledem k tomu, že se inhalační kortikoidy v určitém množství vstřebávají do krevního oběhu, je potřeba počítat s jejich možnými systémovými nežádoucími účinky. Jejich spektrum je téměř stejné jako u perorálních kortikoidů, projevy jsou však slabší a řidší.

Nosní spreje s kortikoidy

Silného protizánětlivého účinku kortikoidů se využívá také k léčbě alergické rýmy, kdy jsou využívány v podobě nosních sprejů. Zde působí snížení otoku nosní sliznice, snížení sekrece a podráždění. Výhodou je jejich minimální vstřebávání do krevního oběhu a s tím související minimální výskyt systémových nežádoucích účinků.

Jednorázově podávané systémové kortikoidy

Jsou-li kortikoidy podávány systémově, tedy vnitřně, mělo by to být pouze po omezenou dobu. V některých případech stačí dokonce i jednorázová aplikace vysoké dávky. Jedná se o různé anafylaktické reakce a šokové stavy, kde může být podání kortikoidů i život zachraňující.

Při akutní jednorázové aplikaci nemá podání kortikosteroidů žádnou kontraindikaci a nedochází až na výjimečné případy k žádným nežádoucím účinkům. Významné vedlejší účinky se začnou obvykle vyvíjet až po podávání trvající týden a déle. Proto není v těchto případech na místě se nežádoucích účinků obávat.

Nežádoucí účinky dlouhodobě perorálně podávaných kortikoidních léků

Vedlejší účinky kortikoidů užívaných vnitřně jsou hlavním důvodem toho, že je pacienti často odmítají a mnohdy ani nezačnou užívat. Je potřeba ale zmínit, že závažnější vedlejší účinky se projevují až po dlouhodobějším užívání v řádu týdnů.

Mezi nejčastější systémové nežádoucí účinky kortikoidů patří: 

 • ŽALUDEČNÍ POTÍŽE
  Souvisí ve velké míře se snížením tvorby prostaglandinů, které mají ochranný efekt na žaludeční sliznici. Vlivem užívání kortikoidů dochází k poklesu tvorby prostaglandinů a vlivem toho se zvyšuje riziko vředové choroby žaludku a dvanáctníku. Toto riziko se zvyšuje při současném podávání těchto léků s NSAID, jako je například ibuprofen nebo diklofenak.
 • ZVÝŠENÍ KREVNÍHO TLAKU
  Příčinou je nadměrné zadržování sodíku a zvýšení objemu tělních tekutin. K tomu dochází v řádu dnů až týdnů opakovaného podávání.
 • ZVÝŠENÍ GLYKÉMIE A REDISTRIBUCE TUKOVÉ TKÁNĚ
  Dlouhodobé a pravidelné vnitřní užívání kortikoidů zvyšuje hladinu cukru v krvi a ovlivňuje rozložení tělesného tuku, kdy dochází k rozložení tukové tkáně na končetinách a její ukládání v oblasti trupu.
 • KOŽNÍ ZMĚNY
  Při dlouhodobém podávání vyšších dávek může docházet k redukci podkožního vaziva, vzniku strií, zhoršení hojení ran a akné. Typická je tzv. pergamenová kůže- tenká, křehká, hnědě pigmentovaná lesklá kůže s vysokými sklony k poranění i při velmi malých zásazích. Prevencí může být časté promazávání kůže, zvýšení příjmu rutinu a vitamínu C pro posílení pružnosti kapilárních stěn.
 • OVLIVNĚNÍ VSTŘEBÁVÁNÍ VÁPNÍKU A VLIV NA KOSTERNÍ A SVALOVOU TKÁŇ
  Glukokortikoidy snižují vstřebávání vápníku ze střeva, tím dochází k nízkým hladinám vápníku v krvi. Kortikoidy také ovlivňují metabolismus kostní tkáně. Může docházet k řídnutí kostí a vyšší náchylnosti ke zlomeninám. Ovlivněním metabolismu svalové tkáně dochází ke svalové slabosti a únavě, která zvyšuje riziko pádů hlavně u starších lidí. Jako prevence se doporučuje pravidelná fyzická aktivita, doplňování vápníku, vitamínu D a zvýšený příjem bílkovin.
 • PSYCHICKÉ POTÍŽE
  Podání kortikoidů znamená jejich vyšší koncentraci v krvi s podobnými důsledky jako při stresové reakci. V krátkodobém horizontu to vede k aktivizaci a zlepšení nálady, ale při dlouhodobém podávání hrozí vyšší sklon k depresím a k vzplanutí psychóz.
 • SNÍŽENÍ IMUNITY
  Potlačení imunitních reakcí a zásah do imunitních mechanismů vede ke zvýšenému výskytu bakteriálních, virových a mykotických infekcí.

Je potřeba zdůraznit, že kortikoidy neléčí příčinu onemocnění, pouze tlumí jejich projevy. Lokální aplikace kortikoidů v podobě krémů, mastí, gelů nebo sprejů do nosu je za předpokladu správného dodržování zásad pro jejich použití spojena s minimem systémových nežádoucích účinků, neboť se dostávají do krevního oběhu jen v minimálním množství. Naopak u dlouhodobého užívání vysokých dávek kožních nebo perorálních kortikoidů je výskyt nežádoucích účinků pravděpodobný. Benefity, které léčba pacientovi přináší, by však vždy měly násobně převyšovat rizika s léčbou spojená.


Kamila Klímová
Jsem lékárnice a mou vášní je získávání nejnovějších poznatků z oblasti zdraví a farmacie. Předáváním svých znalostí pomáhám lidem se lépe orientovat v nepřeberném množství léků a doplňků stravy. Můj příběh si můžete přečíst zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.